Öka jämställdhetstakten

Om våra barn ska få en arbetsmarknad som enbart styrs av kompetens, inte kön, måste vi agera nu. Vi måste öka jämställdhetstakten.

Tack för att du är med!

Dela gärna med dina vänner så blir vi fler som ökar jämställdhetstakten.

Dela på Facebook

Inom kort kommer du att få ett mail med en checklista med enkla bidrag till ökad jämställdhetstakt. Håll utkik i inboxen!

Vi sparar lämnade uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

1168

HAR TAGIT STÄLLNING

Arbetslivet är fortfarande inte jämställt.

Arbetslivet är inte jämställt. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har bara minskat med 3,5 procentenheter under de senaste 20 åren. Det går ofantligt långsamt mot ett jämställt arbetsliv, för att jämföra skulle det ta 91 minuter att borsta tänderna om man gör det i jämställdhetstakt. En vanlig arbetsdag skulle pågå i 15 dygn. Med den takten kommer våra barns arbetsmarknad fortfarande inte vara jämställd. Det kan vi aldrig acceptera. Vi har väntat länge nog. Nu är det dags att agera. Vi måste öka jämställdhetstakten.

Arbetslivet är inte jämställt. Sannolikt inte blivande boss

Sannolikt inte blivande boss

Kvinnor och män blir inte chef i lika hög grad trots att de vill det i lika stor utsträckning. Att kvinnor och män ska ha tillgång till makt och inflytande på alla nivåer i samhället, på lika villkor, är en grundläggande demokrati- och rättvisefråga. Ändå är fördelningen på beslutsfattande positioner ojämställd. Kvinnor återfinns genomgående på lägre befattningsnivåer än män inom alla sektorer.

Läs mer: Checklista karriär
Arbetslivet är inte jämställt. Värd två miljoner mindre än brorsan

Värd 2 miljoner mindre än brorsan

Att det inte ska förekomma osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön råder det i stort sett konsensus om i samhället. Politiker såväl som arbetsmarknadens parter ställer sig bakom målet att lönerna ska vara jämställda. Ändå leder det oförklarade lönegapet bland privatanställda tjänstemän till att exempelkvinnan tjänar 2 miljoner kronor mindre än mannen över ett arbetsliv.

Läs mer: Så räknade vi ut löneskillnaden
Arbetslivet är inte jämställt. Ingen guldkant på ålderns höst

Ingen guldkant på ålderns höst

Bristen på jämställdhet i arbetslivet leder till ojämställda pensioner. Alla inkomster – hela livet – påverkar pensionen. Lägre inkomster i arbetslivet ger också lägre pension. Enligt SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män 2016” hade kvinnor i genomsnitt 67 procent av mäns pensioner. Män har högre genomsnittliga totala pensioner och förvärvsinkomster än kvinnor i alla åldrar, oavsett sektor. (ISF 2017:8).

Läs mer: Följ debatten